Politiek nieuws


Plaatsing  
 
27-04-2010  

Wethouders en raadsleden beëdigd


v.l.n.r. Johan Andela, Theo Schouten, Mieke Kuik-Verweg, Gerrit van Woudenbergh, burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld en Jan van Marle
 

ALMELO – Maandagavond werd het nieuwe college van B&W en een viertal nieuwe raadsleden beëdigd in een extra raadsvergadering. Triomfator van de verkiezing in maart jl. Gerrit van Woudenbergh (VVD) heeft zeker niet alle raadsleden op zijn hand. Bijna een kwart (8) van de gemeenteraad stemde zelfs tegen en twee onthielden zich van stemming. Ook Mieke Kuik-Verweg (PvdA) kreeg met zeven tegenstemmers niet geheel waar ze waarschijnlijk op had gehoopt. Theo Schouten (PvdA) en Jan van Marle (CDA) kregen vier tegenstemmers en Johan Andela (VVD) twee.
Door de benoeming tot wethouders moesten ook vier opvolgers in de gemeenteraad benoemd worden. Peter Vos (CDA) legde de eed af en Luc Simmering (VVD) en de PvdA-ers Ruud Borgman en Jaap Stapel de belofte. Stapel werd als nieuwkomer eveneens benoemd tot plaatsvervangend raadsvoorzitter voor die gevallen dat burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld verhinderd is of zaken uit haar portefeuille ter behandeling staan.
Het collegeakkoord dat vorige week aan de raad werd gepresenteerd, wordt nog officieel in de gemeenteraad behandeld. Desondanks werden bij de presentatie vanuit de raad wel een paar kritiekpunten genoemd. Wat de coalitiepartners, die zeggen openheid voor te staan, daarmee gedaan hebben maakte fractievoorzitter Slettenhaar nog even duidelijk toen vanuit de raad daarom gevraagd werd. ‘Wat wij als coalitie met uw opmerkingen gedaan hebben is te vinden op het RIS’.
Het RIS staat voor Raads Informatie Systeem op het gesloten intranet van de gemeente en alleen toegankelijk voor raadsleden. Hoezo openheid? Mag de burger dat niet lezen?

Archief
Terug naar vorige pagina