Politiek nieuws


Plaatsing  
 
22-04-2010  

Van Woudenbergh moet cultuur pamperen

 

ALMELO – Nogal wat fracties in de Almelose gemeenteraad waren verontwaardigd over de wijze waarop negatief werd besloten op subsidieaanvragen. Zo loopt bijvoorbeeld de Kunst- en Theaterroute maar liefst 17.000 euro mis op een totaalbudget van 41.000 euro. Van de 35 aanvragen werden er 18 gehonoreerd en daar wilde de raad meer van weten.
Feitelijk speelde de gemeente in 2009 ‘big spender’ met het geldpotje dat overbleef omdat het extravagante Poppodium niet doorging. Wethoudr Kuiper liet in januari aan de raad weten dat er voorzieningen moesten worden getroffen om de cultuursubsidies op peil te houden, maar de raad wilde dat voorstel toen niet behandelen.
Op de vele vragen die werden gesteld antwoordde wethouder Schouten - als waarnemer van de vertrokken Kuiper - dat de raad in feite op de hoogte had kunnen zijn en dat nu gezocht moet worden naar extra middelen. Wel voldeden de afwijzingen volgens hem aan de regels van behoorlijk bestuur en de subsidievoorwaardenregels van de gemeente. Volgens Schouten moet de nieuwe wethouder van cultuur - hij keek daarbij veelbetekenend naar van Woudenbergh - nog maar eens bekijken of er alsnog middelen vrijgemaakt kunnen worden. Naar verluidt wordt Gerrit van Woudenbergh (VVD) de nieuwe wethouder van cultuur. Dat wordt dus ‘pamperen’ voor de liberaal die het ‘pamperen’ van de minima afwees in de verkiezingsstrijd.

Archief
Terug naar vorige pagina