Politiek nieuws


Plaatsing  
 
21-04-2010  

Slappe knieën CDA - plan Nijrees Noord


Jan Brand (CDA)
 

Van Woudenbergh (beoogd VVD-wethouder) gaf al onmiddellijk aan dat de CU-motie niet werd gesteund en ook de PvdA onthield de steun en stemde in met het B&W-voorstel. Het noopte het CDA tot een schorsing waarna ook het CDA zich achter het voorstel van B&W schaarde en de kritiek als het ware weer inslikte.
Veenstra en Cornelissen (SP) betreurden het gedraai van het CDA en gaven de beoogde coalitiepartners te bedenken dat dit geen goed signaal richting de burgers was en al helemaal niets met het scheppen van vertrouwen en transparantie heeft te maken. 
GroenLinks was het met de kritiek eens en vond ook de al verleende kapvergunning veel te vroeg omdat deze al werd gepubliceerd voordat de raad zich over het collegevoorstel had uitgesproken. Temeer daar verwacht wordt dat pas in 2014 kan worden begonnen met de bouw van 160 woningen in het plandeel 1 van Nijrees Noord. 

Archief
Terug naar vorige pagina