Politiek nieuws


Plaatsing  
 
20-04-2010  

PVA wil intrekking dwangsom Kolenbrander

 

Geachte college e.c.,

Maandag hebben wij een bezoek gebracht aan de firma Kolenbrander in Bornerbroek, e.e.a. na het ontvangen van een noodbrief van Patrick Kolenbrander.
Discussie over de vergunningen of activiteiten doen we later wel, maar Partij Vrij Almelo wil dat de gemeente alle opgelegde dwangsommen intrekt. De smoes om deze niet in te trekken omdat het dan geen kracht meer heeft of haar waarde verliest is onzin, want ondertussen doet Kolenbrander precies wat de gemeente voorschrijft, er zijn geen overtredingen meer.

N.a.v. het gesprek met Kolenbrander is bij ons de indruk ontstaan dat diverse opgelegde dwangsommen op kinderachtige wijze tot stand zijn gekomen. Ook de hoogte van de dwangsommen is absoluut niet in verhouding met de ''overtredingen''. 5000 euro boete omdat er een balk op een verkeerde plek ligt of omdat er een deurkozijn in een schuur staat ?

Diverse actitviteiten (die het bedrijf in 30 jaar heeft opgebouwd) worden nu door de gemeente verboden (waardoor het bedrijf wordt afgebroken), er worden zelfs op kosten van de burger rechtszaken gevoerd tussen Kolenbrander en de gemeente Almelo.

Op het moment dat er een stukje in de krant staat over de strijd van Kolenbrander tegen de gemeente Almelo, dan wordt er meteen wraak genomen, ambtenarren met politiebegeleiding overvallen zijn bedrijf en gaan weer zoeken naar overtredingen om dwangsommen op te kunnen leggen. Hebben we nu echt niets beters te doen met elkaar dan burgers en ondernemers pesten ?

Door het kinderachtige optreden van de gemeente Almelo heeft Kolenbrander nu al 8 dwangsommen van 5000 euro opgelegd gekregen. 3 Hiervan zijn opgelegd 1 dag nadat de rechter uitspraak heeft gedaan over een bepaalde activiteit die Kolenbrander niet mocht doen. Dus de gemeente Almelo geeft Kolenbrander helemaal geen tijd om orde op zaken te stellen door 1 dag na deze uitspraak Kolenbrander te bezoeken. De controlerende ambtenarren zeggen daar ter plaatse dan ook niks, maken fotos en gaan weer weg en 1 dag later krijgt Kolenbrander het ''goede'' nieuws over de 3 nieuwe dwangsommen a 5000 euro.

De Partij Vrij Almelo krijgt een raar gevoel in haar onderbuik bij dit soort gemeenteoptreden.
Wij zullen ons maar niet afvragen wat hier achter zit, waarom het lijkt dat Kolenbrander kapot moet en elders overtredingen door de vingers worden gezien. Het lijkt de horeca in Almelo wel, waar de een niks mag en doordraait en een ander alles mag zelfs zonder vergunningen.

De gemeente hoort er voor haar burgers te zijn, niet ertegen. Na het verbieden van diverse activiteiten van het bedrijf is het nog nauwelijks levensvatbaar, terwijl er 30 jaar bij de gemeente Borne geen enkel probleem was, er wordt geen olie in de grond gegoten, er ligt geen asbest, kortom ophouden met die kinderachtige milieuspelletjes.

Discussie over de vergunningen of activiteiten doen we later wel, maar Partij Vrij Almelo wil dat de gemeente alle opgelegde dwangsommen intrekt, wij willen dat dit getreiter stopt, nu, deze mensen hebben er recht op om rustig te kunnen slapen !

MvG
namens Partij Vrij Almelo
Gerwin Kamphuis

Archief
Terug naar vorige pagina