Politiek nieuws


Plaatsing  
 
16-04-2010  

Subsidies culturele evenementen

 

1. Op basis waarvan zijn de subsidies toegekend die wél zijn verstrekt?
2. Heeft de wethouder contact gehad met de organisaties waarmee een subsidierelatie bestond over de toekenningen van de subsidies in 2010?
3. De gemeenteraad besloot op 26 januari 2010 het voorstel Nadere regels subsidie culturele evenementen niet aan te nemen. De wethouder zei hierop het volgende: “Dan gaat er morgen een brief uit dat er niet langer subsidies kunnen worden aangevraagd tot het moment dat de raad hierover een besluit heeft genomen.” Hoe kan het dat er toch subsidies zijn verstrekt en dat de subsidiepot nu zelfs leeg is?
4. Ziet de wethouder nog mogelijkheden om het komend jaar toch een aantal culturele evenementen te subsidiëren die in eerste instantie buiten de boot vielen?

Marjolein Wessels
PvdA

Archief
Terug naar vorige pagina