Politiek nieuws


Plaatsing  
 
15-04-2010  

D66: geen genoegen antwoord B&W - Fortezza

 

Betreft: onbevredigend antwoord op gestelde vraag.

Geacht college,

Namens de D66 fractie heeft de heer Isendoorn in de raadsvergadering van 6 april jongst leden wethouder Kuiper gevraagd aan wie de subsidies (de zgn. BLS gelden, Van der Laan gelden) inzake Fortezza worden uitbetaald. De vraag was: Is dat aan Van der Looy Projecten B.V.? Of is dat aan de Ontwikkelingsmaatschappij Almelo B.V.?

Op deze eenvoudige vraag hebben wij een enigszins cryptisch antwoord gekregen. In ieder geval is ons nog niet duidelijk aan wie de subsidies nu daadwerkelijk worden uitbetaald.

De D66 fractie verzoekt u met klem om alsnog een duidelijk antwoord.

We zien uw antwoord op korte termijn tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Namens de D66 fractie,
Fred Gerritsen, fractievoorzitter.

Archief
Terug naar vorige pagina