Politiek nieuws


Plaatsing  
 
14-04-2010  

GrLinks: vragen stopzetten subsidie kunstroute

 

Betreft stopzetting subsidie Atelier- en Theaterroute Almelo

GroenLinks Almelo heeft de volgende vragen over het stopzetten van de subsidie aan de Atelier- en theaterroute Almelo:

1) Welke criteria hanteert de wethouder om een evenement het A label toe te kennen ?
2) Houdt het toekennen van een A label aan een evenement niet automatisch in dat de gemeente een subsidierelatie heeft met het evenement ?
3) Had de gemeente niet voor 1 januari moeten communiceren dat de subsidie bijdrage wordt beëindigd ?
4) Is de wethouder het met GroenLinks eens dat het plotseling beeindigen van de subsidie raakt aan “onbehoorlijk bestuur” ?
5) Hoe denkt u het evenement nog voor Almelo te behouden ?

Archief
Terug naar vorige pagina