Politiek nieuws


Plaatsing  
 
14-04-2010  

PVA motie voor dierenpolitie

 

Motie: Dierenpolitie

De gemeenteraad van Almelo, in vergadering bijeen op 20 april 2010

Constateert:
- Dat dierenmishandeling en dierenverwaarlozing in Almelo geen onbekende feiten zijn, de dierenbescherming Almelo, bij monde van de voorzitter dhr. Tjeerdsma, bevestigt dit.
- Dat dierenpolitie in Capelle aan de IJssel al in gang is gezet, mede met overheidsfinanciering.
- Dat het merendeel van de Almelose bevolking positief staat tegenover een dierenpolitie (poll op Tubantia).

Overweegt:
- 2 BOA’s voor handhaving van het nieuwe hondenbeleid, om te scholen voor de dierenpolitie,
e.e.a. vergt een cursus van 3 maanden.

Besluit:
Het college op te dragen om op zo kort mogelijke termijn aan de raad een voorstel aan te bieden over de mogelijkheden van een aparte dierenpolitie in Almelo, e.e.a. in navolging van de gemeente Capelle aan de IJssel.

Archief
Terug naar vorige pagina