Politiek nieuws


Plaatsing  
 
09-04-2010  

Aan opheffing van de VVV valt niet te ontkomen

 

ALMELO – Het besluit van het college van B&W om per 31 december van dit jaar de subsidie te beëindigen roept veel vraagtekens op onder de burgerij. Wel is het college er zich inmiddels van bewust dat de naam VVV ‘ijzersterk’ is en de VVV-website jaarlijks ruim boven een miljoen bezoekers trekt.
De werkneemster van het VVV-backoffice is vorig jaar al gestald bij de Stichting Evenementen Almelo (SEA) om het kantoor te kunnen ontruimen, omdat dit op de nominatie staat om te worden gesloopt voor de bouw van een nieuw stadhuis. Haar taak is het bijhouden van de verenigingsadministratie en de druk bezochte website. 
Bijna vijf jaar geleden werden de laatste twee VVV-informatrices al noodgedwongen gedetacheerd bij de ANWB/VVV aan de Rosa Luxembourgstraat.  De gemeente stelde geen loonsubsidie meer beschikbaar ter vervanging van de met pensioen vertrokken directeur.  De detacheringsovereenkomst met de ANWB, die in augustus 2010 afloopt, is tot het eind van dit jaar verlengd zodat tijd wordt gewonnen om met de ANWB te kunnen onderhandelen over een nieuwe periode van VVV-informatievoorziening via de ANWB. Onderwerp van bespreking is daarbij eveneens een rechtstreekse loonsubsidie aan de ANWB voor de VVV-informatrices. Tot eind dit jaar loopt dat nog via het bestuur van de VVV. Als een nieuwe overeenkomst met de ANWB lukt, komen de bestuurlijke taken van de VVV daarmee feitelijk te vervallen, temeer daar er al sinds jaren geen subsidie meer werd verleend voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, nieuwe toeristische folders en het deelnemen aan toeristische beurzen.
De VVV-backoffice medewerkster krijgt bij de SEA tevens als taak om de op een na oudste Fietsvierdaagse van Nederland voor Almelo te behouden en moet ook nieuwe activiteiten gaan ontwikkelen onder de paraplu van de SEA. Daarmee verandert ook de feitelijke coördinerende taak van de SEA in een evenementen organiserende organisatie. Deels was dat het al noodgedwongen het geval doordat ook de STAP werd opgeheven wegens het stopzetten van de subsidie. Sindsdien worden ook de Sinterklaasintocht en de Boekenmarkt door de SEA georganiseerd.
De Koninginnedagfestiviteiten worden eveneens al een paar jaar door de SEA georganiseerd nadat het Oranjecomite het bijltje er bij neer gooide omdat de gemeente ook die subsidie stopzette.
De in 1930 opgerichtte VVV Almelo ondergaat nu hetzelfde lot en kan niet anders dan de bijna 300 leden een besluit tot opheffing voorleggen wegens gebrek aan baten.
De gemeente hoopt door een nieuwe overeenkomst met de ANWB en deels een invulling via de SEA wel de naam VVV te kunnen behouden. Daarvoor gelden echter kwaliteitseisen van de landelijke organisatie van VVV’s en dat kost ongetwijfeld extra financiën om de SEA verder op te tuigen.  

Archief
Terug naar vorige pagina