Politiek nieuws


Plaatsing  
 
07-04-2010  

B&W besluiten d.d. 06-04-2010

 


B&W besluitenlijst 06-04-2010
B&W besluit: Ontbinding exploitatie Ch. Dethmerstraat
B&W besluit: Bestemmingsplanherziening Schelfhorstweg
Raadsbrief: Bestemmingsplanherziening Schelfhorstweg
B&W besluit: Stopzetten subsidie VVV
Raadsbrief: Stopzetten subsidie VVV
B&W besluit: Toerisme Monitor Twente
Raadsbrief: Toerisme Monitor Twente
Persbericht: Toerisme Monitor Twente
B&W besluit: Verkenning Aahoes functies
Raadsbrief: Verkennig Aahoes functies
B&W besluit: aanvullend krediet IISPA
B&W besluit: Resultaten WMO 2009
Raadsbrief: Resultaten WMO 2009
B&W besluit: Hernieuwde beslissing Patoor Ossestraat
B&W besluit: Beeldkwaliteitsplan Nijrees Noord
Raadsbrief: Beeldkwaliteitsplan Nijrees Noord
B&W besluit: Afboeken vaste activa
B&W besluit: ter afdoening portefeuillehouders

Archief
Terug naar vorige pagina