Politiek nieuws


Plaatsing  
 
07-04-2010  

Geldkraan voor VVV Almelo gaat dicht

 

ALMELO – Het zat al jaren in de pen, maar het college van B&W heeft eindelijk een officieel besluit genomen om per 31 december 2010 de geldkraan aan de VVV volledig dicht te draaien. De VVV volgt daarmee noodgedwongen dezelfde weg als de Stichting Almelo Promotie (STAP) die tal van binnenstadsevenementen organiseerde met inzet van tal van vrijwilligers en al eerder de nek werd omgedraaid door het stopzetten van een relatief kleine subsidie.
Eind 2008 werd het VVV-bestuur plotsklaps ambtelijk medegedeeld dat het de huur per 31 december 2008 diende op te zeggen en het personeel diende te ontslaan. Omdat het bestuur met de vuist op tafel sloeg en er werd gewezen op de bestaande overeenkomst met de ANWB en andere bestaande verplichtingen, kon het college dat voornemen toen niet uitvoeren. In wezen werd de VVV al sinds jaren het werk onmogelijk gemaakt door dalende subsidies waardoor er niet meer geïnvesteerd kon worden in bijvoorbeeld het ontwikkelen van foldermateriaal of de stad gepromoot kon worden op toeristische beurzen. Ook de vacante directeursfunctie kon door dalende subsidies niet meer worden ingevuld na de pensionering van directeur Smit. Het bestuur moet nu een algemene ledenvergadering bijeenroepen waarin noodgedwongen tot opheffing moet worden besloten. Of dit jaar de op één na oudste Fietsvierdaagse van Nederland nog voor de 61e keer wordt georganiseerd is op dit moment onbekend.  
Het college van B&W heeft nu het voornemen om de VVV-taken onder te brengen bij de stichting Evenementen Almelo dat feitelijk rechtstreeks wordt aangestuurd door de ambtenaren van de afdeling Economische Zaken. Burgemeester Hermans liet onlangs nog een kritische noot horen over het functioneren van de stichting Evenementen Almelo, dat in feite alleen een coördinerende en stimulerende taak heeft. Deze stichting moet nu per 2011 ook het toerisme voor Almelo bevorderen en een deel van de VVV-taken op zich nemen terwijl het daarvoor de kennis niet in huis heeft. Een ware tegenstelling tot bijvoorbeeld Valkenburg waar onlangs in het bijzijn van koningin Beatrix gevierd werd dat 125 jaar geleden de eerste VVV in Nederland werd opgericht.

Archief
Terug naar vorige pagina