Politiek nieuws


Plaatsing  
 
06-04-2010  

CDA vragen over onveiligheid en sculpturenpark

 

De CDA fractie zal in de Raadsvergadering van 6 april de volgende vragen stellen:

Vraag 1
Je veilig voelen in de stad is een belangrijk item voor onze burgers en ook voor het CDA.. De CDA fractie maakt zich dan ook zorgen over de berichten in de media en de signalen uit de samenleving dat Almelo steeds meer overlast heeft van jeugdgroepen in o.a. de wijken Schelfhorst, Sluitersveld en Oosteresch.

Het CDA heeft hierover de volgende vragen:
a) kunt u aangeven hoe groot deze problematiek is?
b) welke maatregelen heeft u inmiddels genomen?
c) met welke instanties voert u hierover overleg?
d) wilt u ons de komende tijd op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen?
Woordvoerder: Henk Slettenhaar 

Vraag 2
In de krant stond te lezen dat de gemeente een oogje heeft op de grond van galerie en sculpturenpark Groeneveld.
Is de gemeente voornemens om de grond van sculpturenpark Groeneveld aan te kopen om deze vervolgens in bruikleen te geven of te verhuren aan sculpturenpark Groeneveld? 

In het artikel wordt gesteld dat de gemeente al een bod zou hebben uitgebracht onder de voorwaarde dat de galerieactiviteiten zouden worden gecontinueerd door de huidige galeriehoudster.

Heeft de gemeente een bod uitgebracht en zo ja onder voornoemde voorwaarde?
Indien de gemeente voornemens is de grond aan te kopen, wat zijn dan de beweegredenen en toekomstplannen?
Woorvoerder: Irene ten Seldam

Met vriendelijke groet,

Jan Brand.

Archief
Terug naar vorige pagina