Politiek nieuws


Plaatsing  
 
06-04-2010  

Kritische vragen Stork over subsidie Fortezza

 

Vraag van ALA-AOV voor gemeenteraad van 6 april 2010

Betreft Raadsbrief dd 30 maart 2010 inzake Fortezza

Deze Raadsbrief die duidelijke informatie zou moeten verstrekken geeft aanleiding tot een groot aantal vragen en is uitermate onduidelijk en wijkt af van de feitelijke, bij de gemeenteraad bekende, verplichtingen die koper en verkoper overeengekomen zijn.

1. In de akte, tussen de gemeente Almelo en Ontwikkelingsmaatschappij Almelo b.v., opgemaakt door van Gorp/Malherbe notarissen te Weert, en getekend, namens de gemeente door wethouder Sjoers, te Almelo op 8.12.2004 staat de koopsom van 12.600.000, - euro ex BTW vermeld. In dezelfde akte staan de voorwaarden die betrekking hebben op de verkoop/koop .
2. In uw brief dd 30 september 2009 vermeldt u dat de totale schuld van van der Looy 14.5589.235,22 euro bedraagt. Daarnaast is ook de verplichte leges niet voldaan.,deze schuld is ruim 1,7 miljoen euro (excl.rente)

Vragen.

1.Welke Raadsbesluiten liggen ten grondslag aan de verkoop grond,verstrekken bouw vergunning en andere contractuele verplichtingen tussen de gemeente en van der Looy Ontwikkelingsmaatschappij Almelo bv?

2. .In punt 9 van de raadsbrief meldt u dat er schade claims kunnen komen van de projectontwikkelaar .Hoe kan dit want op basis van de verkoop overeenkomst dd 8.12 2004 heeft de koper geen enkel recht, naast dat in de akte opgenomen, en komt de gemeente haar verplichtingen na .Er staat niets vermeld over subsidies waartoe de gemeente verplicht is. Zijn er andere overeenkomsten waarvan de gemeenteraad niet op de hoogte is? Gaarne uw antwoord

3.In de verkoopakte staat dat de gemeente 171 parkeerplaatsen koopt
In de raadsbrief dd 30 maart 2010 wordt een contractuele verplichting tot aankoop van 63 parkeerplaatsen vermeld voor 800.000 euro.
Wie heeft dit contract getekend? Onder welke voorwaarden? Waarom is de gemeenteraad hier niet van op de hoogte gesteld?
Waarom worden deze parkeerplaatsen tzt terug gekocht van van der Looy en niet meer gebruikt als openbare parkeerplaatsen? Dit is nooit de bedoeling geweest.
De appartementen zouden eigen parkeerplaatsen krijgen.

.4.. Kunt u aangeven waarom de door het rijk beschikbare BLS subsidie gebruikt wordt voor dit prestige project en niet voor bv sociale woningbouw?
Kunt u waarborgen dat de rijks/proviciale en gemeentelijk subsidie bedragen niet naar van der Looy maar naar de kopers van de appartementen wordt overgemaakt?.

5.Waarom moet de gemeente het ondernemers risico van het project Fortezza overnemen?
de koper moet ,evenals de gemeente,gewoon aan zijn verplichtingen voldoen.

ALA/AOV
Gijs Stork

Archief
Terug naar vorige pagina