Politiek nieuws


Plaatsing  
 
28-11-2009  

CDA vragen over drugsverslaafden, en spoor

 

Bijgaand de vragen van het CDA voor de raadsvergadering van dinsdag 1 december 2009

Vraag 1 – Zorg drugsverslaafden
Per raadsbrief zijn wij over de woonvoorzieningen voor verslaafden geïnformeerd.
Deze brief roept een aantal vragen op die wij als CDA graag aan u voorleggen:

U geeft aan dat voor ernstig verslaafde drugsgebruikers als voor ex-verslaafden, die al een eind op weg zijn in de richting van zelfstandig wonen een begeleide 24-uurs woonvoorziening zeer stabiliserend zal werken.
Het pand aan de Vriezenveenseweg is specifiek bedoeld voor (ex)verslaafden in de laatste fase naar zelfzandig wonen en zal in 2011 operationeel zijn. Over een zogenaamd hostel voor ernstige verslaafden doet u nog geen uitspraken.

Hierbij de vraag:
Is het samenvoegen van beiden op den duur in dit pand aan de orde?
Waarom staat niets expliciet hierover gemeld in deze brief?

In augustus zijn omwonenden schriftelijk geïnformeerd over uw besluitvorming. Naar aanleiding van de berichtgeving in de media, zijn er afgelopen september gesprekken gevoerd met de naaste buurtbewoners? In 2008 zijn er door u en Tactus met een grotere groep gesprekken gevoerd over de plannen met dit pand en is afgesproken dat zij betrokken zullen blijven.

Hierbij de vraag:
Waarom wordt hier nu van afgeweken?

In de krant van afgelopen zaterdag wordt het wijkplatform Noorderkwartier geciteerd over de plannen aan de Vriezenveenseweg. Zij geven aan dat de Vriezenveenseweg onderdeel uitmaakt van de wijk Haghoek en ook zij graag op de hoogte gesteld worden van wat in hun wijk gaat plaatsvinden. U hecht grote waarde aan een goede communicatie tussen burgers en bestuur.

Hierbij de vraag:
Gaat u samen met Tactus het wijkplatform nog nader informeren over de plannen?

Woordvoerder: Lily Altena

Vraag 2 – Verbeteren stationsomgeving
De gemeente ontvangt € 4 miljoen van de provincie voor het verbeteren van de stationsomgeving, met name de verbetering van de stalling van fietsen en het parkeerterrein. Het parkeerterrein aan de oostzijde van het spoor geeft door z’n vele kuilen en gaten veel ongemak en ergernis.

Daarom de volgende vragen van het CDA:
Wanneer kan tot feitelijke uitvoering van de werkzaamheden worden overgegaan?
Wanneer dit nog even duurt, kan dan als tijdelijke maatregel het parkeerterrein op korte termijn worden geëgaliseerd?

Woordvoerder: Jan Brand

Vraag 3 – NS dienstregeling
Op 13 december a.s. gaat de nieuwe NS dienstregeling in. Om de Randstad beter bereikbaar te maken betekent dit 200 treinen per dag meer dan nu. Dit betekent ook dat door deze toegenomen bewegingen het goederenvervoer naar o.a. Duitsland gebruik gaat maken van andere sporen wat een forse toename van het goederenvervoer tussen Deventer en Enschede en verder tot gevolg zal hebben.

Het CDA heeft de volgende vragen:
Kunt u bevestigen dat dit zo is?
Is hier in Netwerkstadverband al aandacht besteed of gaat u hier in Netwerkstadverband aandacht aan besteden?
Wat betekent een eventuele forse toename van het goederenvervoer voor de veiligheid op de ongelijkvloerse overwegen? Te denken valt aan de Eilandsbrug.
Wat betekent een eventuele forse toename van het goederenvervoer voor het milieu, m.n. de geluidsoverlast?

Woordvoerder: Jan Brand

Archief
Terug naar vorige pagina