Politiek nieuws


Plaatsing  
 
26-11-2009  

VVD wil inzage in bidbook nieuw stadion


Zo groot als dit Toyota Stadium zal het niet worden
 

Voorzitter,

Tijdens de bijeenkomst van Energiek Almelo op 25 november in het Theaterhotel vond er een interessante discussie plaats tussen vertegenwoordigers van Heracles en de wethouder van sport, de heer Van Marle.

De wethouder refereerde een aantal keren aan het zgn. ‘bidbook’ dat de Stichting Stadion Heracles ter beschikking heeft gesteld aan het College. Daarbij zei hij o.m. dat de Raad uiteindelijk moet beslissen op welke wijze de gemeente Almelo steun gaat verlenen aan de realisatie van een nieuw stadion. .

Uit gesprekken met vertegenwoordigers van Heracles bleek hun grote verwondering dat de Raad van Almelo nog altijd geen kennis heeft genomen van dit ‘bidbook’, terwijl de wethouder onomwonden en terecht de stelling verkondigde dat de Raad uiteindelijk over de vragen van de Stichting Stadion Heracles beslist.

De VVD-fractie heeft daarom de volgende vragen:

1. Waarom is het ‘bidbook’ van de Stichting Stadion Heracles nog niet aan de Raad ter bestudering beschikbaar hebt gesteld?
2. Is het mogelijk dat de Raad dit ‘bidbook’ op korte termijn ontvangt, het liefst per omgaande?

VVD fractie

Archief
Terug naar vorige pagina