Politiek nieuws


Plaatsing  
 
25-11-2009  

B&W besluiten dd 24-11-2009

 


B&W besluitenlijst dd 24-11-2009
Subsidieverzoek vereniging Vrijzinnig Godsdienstigen
B&W besluit: Beleidsregel terugvorderen WWB en WIJ
B&W besluit: Aanwijzing toezichthouders binnen SEZ
B&W besluit: Antwoord aan PvdA over AED's
Raadsbrief antwoord PvdA vragen over AED's
B&W besluit: Ontwikkelen begeleid wonen ex- verslaafden
Raadsbrief: Ontwikkelen begeleid wonen ex- verslaafden
B&W besluit: Planschade Ootmarsumsestraat 412
B&W besluit: Gedoogbeschikking Milieu - Vivochem Aadorp
B&W besluit: In principevergunning Milieu - Vivochem Aadorp
B&W besluit: Afwijzing bouwhandhaving Landweer 22
B&W: stand van zaken WABO en VROM
B&W besluit: Contributie duurzame ontwikkeling VNG
B&W besluit: Instemming woningbouw Romb. Verhulstlaan
Raadsbrief: Instemming woningbouw Romb. Verhulstlaan
B&W besluit: Subsidie Klimaat-straatfeest 2009-2010
B&W besluit: Diverse voorbereidingsbesluiten Wro
Raadsbrief: Diverse voorbereidingsbesluiten Wro
B&W besluit: Actualiseren Ontwikkelingsagenda Netwerkstad
Raadsbrief: Actualiseren Ontwikkelingsagenda Netwerkstad
B&W besl.: wijzigen bestemmingsplan Wilgenstraat 66 Aadorp
Raadsbr.: wijzigen bestemmingsplan Wilgenstraat 66 Aadorp
B&W besluit: Landbouwverkeer van Rechteren Limpurgsingel
Raadsbrief: Landbouwverkeer van Rechteren Limpurgsingel
B&W besluit: Aanpassen ruimtelijk beleid kinderopvang
Raadsbrief: Aanpassen ruimtelijk beleid kinderopvang
B&W besluit: Vaststellen productraming 2010
B&W besluit: Afwijzing Gehandicapten-parkeerkaart
B&W besluit: Taakstelling bedrijfsvoering 2009

Archief
Terug naar vorige pagina