Politiek nieuws


Plaatsing  
 
18-11-2009  

B&W besluiten dd 17-11-2009

 


B&W besluitenlijst dd 17-11-2009
B&Wbesluit: Verjaring steeg Haven NZ-Touwbaan
Raadsbrief: Verjaring steeg Haven NZ-Touwbaan
B&W besluit: Huisvestingsprogramma 2010
B&W besluit: Afschrijven oninbare vorderingen
B&W: Evaluatie wijkontwikkelingsplannen
Raadsbrief: Evaluatie wijkontwikkelingsplannen
B&W besluit: Contract met ROC - Volwasseneneducatie
B&W notitie: Vrijwilligerswerk in de WMO
B&W besluit: Raambegroting OSG Erasmus 2010
Raadsbrief: Raambegroting OSG Erasmus 2010
B&W besluit: Verordening WMO
Raadsbrief: Verordening WMO
Verordening voorzieningen in kader WMO
Beleidsregels verordening voorzieningen WMO
Financieel besluit voorzieningen WMO
B&W besluit: Ontheffingen evenementen Wro art. 3.23
B&W besluit: Projectvoorstel verbinding met Noorderpark
B&W besluit: Projectbesluit plan Sonder
B&W besluit: Jaarrekening 2008 Stadstoezicht Almelo BV
B&W besluit: Kap monumentale beuk Kloosterhof
Brief D66 over kap monumentale beuk Kloosterhof
B&W : Verhoging bijdrage Sociaal, Integratie en Veiligheid
B&W besluit: Verplaatsen Trafo bij Erasmus Pro
B&W besluit: Afwaarderen vaste activa 1,3 milj.
B&W besluit: Ter afdoening portefeuillehouders - Intrekken bouwverg. Sluiskade NZ naast nr. 200 - Kwaliteit en toezicht kinderopvang - Opzet Toeristengids Almelo - Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart 2x - Vergoeding extra funderingskosten Friedhofflaan.

Archief
Terug naar vorige pagina