Politiek nieuws


Plaatsing  
 
18-11-2009  

Harry de Olde richt nieuwe politieke partij op

 

Geachte Redactie, 19.11.2009

De Partij Vrij Almelo is een nieuwe politieke partij die zich ten doel heeft gesteld het algemeen welzijn van de Almeloërs te bevorderen aan de hand van de normen en waarden zoals die in de loop van de Nederlandse geschiedenis is ontwikkeld. In de kern streven wij dan ook naar een gemeenschappelijke Nederlandse culturele indentiteit en naar saamhorigheid in onze stad.

Om dit doel te bewerkstelligen dienen wij de macht van de heersende politieke elite, die Almelo al zo lang in haar greep heeft, te breken. Criminaliteit, verloedering, stijgende lasten, schaamteloze vriendjespolitiek en de zorgelijke demografische ontwikkeling maken het noodzakelijk dat er een nieuwe wind door Almelo gaat waaien die dit alles een halt toe roept.

Ook kwestbare groepen verdienen onze aandacht. Ouderen en invaliden in verpleeg- en verzorgingshuizen leiden vaak een mensonwaardig bestaan terwijl er miljoenen naar onzinnige projecten gaan. Deze komen de Almelose gemeenschap niet ten goede, maar slechts een select aantal geïnteresseerden. Daarom zijn er dringend veranderingen nodig.

Almelo moet weer een vitale en sterke stad worden.

Een stad met een kleinere en minder betuttelend bestuur en een sterkere economie.

Een stad, waarin naast een kleine doelmatige overheid en het verantwoordelijke individu, ook maatschappelijke groepen als het gezin en verenigingen de rol krijgen die ze verdienen.

Een stad welke trots is op zijn eigen indentiteit, die indentiteit ook durft te benoemen en voor het behoud daarvan durft op te komen.

Een stad welke meer investeert in betere veiligheid voor zijn inwoners en menswaardigere zorg voor zijn ouderen.

Een stad die crimineel gedrag op straat en misbruik van financiële voorzieningen keihard aanpakt en bestraft.

Een stad met een bestuur dat problemen van de burgers oplost.

Een stad met politici die meer naar die burgers luisteren en minder met zichzelf bezig zijn.

KORTOM: Een beter en sterker Almelo waar het fatsoen centraal staat..!!!

Harry de Olde,
Almelo.

Archief
Terug naar vorige pagina