Politiek nieuws


Plaatsing  
 
15-11-2009  

CDA vragen: over politiebureau en begroting 2010

 

Vragen CDA raad 17 november
 

Politiebureau
In de krant hebben we gelezen dat de politie niet van plan is te investeren in nieuwbouw van een politiebureau. Is dit bij het college bekend? Wat zijn hiervan de gevolgen voor de binnenstadsplannen in het kader van het Masterplan.

Begroting 2010
Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad de begroting voor 2010 vastgesteld. Uit de media blijkt dat de provincie contact heeft gehad met het college en dat de gemeente voor 1 januari 2010 een sluitende begroting moet hebben. Klopt dit? Als dat het geval is hoe denkt het college dat te realiseren en met welk tijdspad?

Met vriendelijke groet,

Lily Altena
Fractiesecretaris CDA

Naschrift redactie:
ALMELO - Het CDA stelt weer eens vragen aan de eigen wethouders waar het eigenlijk het antwoord al van kent. Zo wil de fractie n.a.v. krantenberichten bijvoorbeeld weten wat de gevolgen zijn voor het masterplan-binnenstad als de nieuwbouw van het politiebureau niet doorgaat. Wethouder Sjoers meldde destijds al in TC Tubantia dat dit geen directe gevolgen heeft omdat dit deel van de binnenstad pas na 2020 aan de beurt zou zijn.
Dat de fractie ook wil weten of de provincie geen genoegen neemt met uitstel van de noodzakelijke bezuinigingsvoorstellen naar eind januari 2010, kan de fractie ook weten gelet op de historie. Nog nimmer heeft de provincie genoegen genomen met een dergelijk uitstel zonder dat onder curatele-stelling volgde.
Betere vragen zouden zijn geweest: Waarom heeft de wethouder niet gemeld dat het college voor eind dit jaar duidelijkheid aan de provincie dient te verschaffen? Hoe denkt de wethouder de taakstellende bezuinigingen, van zoals nu bekend dik 1,3 miljoen euro, alsnog voor 1 januari a.s. in de gemeenteraad te behandelen? Verwacht de wethouder nog grotere financiële tegenslagen? Is aan een onder curatele-stelling door de provincie nog te ontkomen? Moet de gemeenteraad rekening houden met een extra raadsvergadering tijdens het kerstreces?

Archief
Terug naar vorige pagina