Politiek nieuws


Plaatsing  
 
12-11-2009  

B&W besluiten dd 10-11-2009

 

De besluiten van het college van B&W dd 10 november 2009


Besluitenlijst dd 10-11-2009
B&W: Exploitatieovereenkomst Groenpark Elhorsterveld
B&W: OPOA jaarverslag 2008 - begroting 2009
Raadsbrief: OPOA jaarverslag 2008 - begroting 2009
Brief OPOA- Financieel Jaarverslag 2008
B&W besluit: 1% Regeling Kunst - gem. bouwwerken
Raadsbrief: 1% Regeling Kunst - gem. bouwwerken
B&W besluit: Stopzetten onderzoek leemtes voorzieningen
B&W besluit: Activeren GSB III middelen
B&W besluit: Overhevelen budget sportbuurtwerk
B&W besluit: Kredieten stimuleren Domotica
B&W besluit: Tijdelijke woonruimte Ootmarsumsestraat 509
B&W model: Continuïteitsplan grieppandemie
B&W: Beantwoording GL - vragen dienstauto
Raadsbrief: Beantwoording GL - vragen dienstauto
B&W: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: Belastingverordeningen 2010
Raadsbrief: Belastingverordeningen 2010
B&W besluit: verbouwing De Schelf
B&W besluit: meerjarige investeringen Stadsvernieuwing
Raadsbrief: meerjarige investeringen Stadsvernieuwing
B&W besluitenlijst 09-11-2009

Archief
Terug naar vorige pagina