Politiek nieuws


Plaatsing  
 
04-11-2009  

D66 geschoffeerd door collegebesluit Beuk-kap

 

Er zijn meerdere voorbeelden te bedenken waarbij door een extern onderzoek van Boomdeskundigen is vastgesteld dat er nog veel kan gebeuren met bomen voordat het kappen noodzakelijk is. Dus dat de veiligheid ineens in het geding zou zijn, staat wat onze fractie betreft nog zeer te bezien.
De fractie van D66 voelt zich geschoffeerd door de hiervoor genoemde gang van zaken.

De fractie van D66 wil u mede namens de burgers van Almelo die mooie bomen een goed hart toedragen dringend verzoeken een second opinion te laten verrichten door een extern bureau dat gespecialiseerd is op gebied van bomen onderzoek en bomen behandeling. Zodat de mogelijkheid onderzocht kan worden of de prachtige beuk nog een aantal jaren onze stad kan blijven verfraaien.

De Fractie van D66 ,
Fred Gerritsen en Gina Rozema

Archief
Terug naar vorige pagina