Politiek nieuws


Plaatsing  
 
04-11-2009  

B&W besluiten dd 03-11-2009

 

De besluiten van het college van B&W dd 3 november 2009


B&W besluitenlijst dd 3 november 2009
B&W besluit: Aanleg retentievijver hertenkamp Aalderinkshoek
B&W besluit: Afkoopvergoeding aan pachter Holterman
B&W besluit: Aanvullende financiering betere woonomgeving
B&W besluit: Afwijzing bezwaarschrift horecatap Waagplein
B&W: Antwoord aan VVD over personele bezetting politie
B&W: Kennisname van meldpunt huurschuld
B&W besluit: Herziening verordening inburgering
Raadsbrief: Herziening verordening inburgering
B&W besluit: Regeling VVE (voorschoolse) kinderopvang
B&W besluit: Visie/uitwerking maatschappelijke stages
Raadsbrief: Visie/uitwerking maatschappelijke stages
B&W besluit: Aankoop grond locatie Rohofstraat 2
B&W besluit: Schikking overschrijden wettelijke termijnen
B&W besluit: Vooraankondiging dwangsom G. Breitnerstraat 1
B&W besluit: Afwijzing planschade Bolscherlanden 16
B&W besluit: Impulssubsidie bluswatervoorziening Fortezza
B&W besluit: Kapvergunning beuk bij Kloosterhofflat
B&W besluit: Aanvullen reserve bovenwijkse voorziening
B&W besluit: Financieel gevolg septembercirculaire 2009
Raadsbrief: Financieel gevolg septembercirculaire 2009
B&W besluiten: Ter afdoening portefeuillehouders
B&W besluit: Gunning thuiszorg 2010/2011
Raadsbrief: Gunning thuiszorg 2010/2011

Archief
Terug naar vorige pagina