Politiek nieuws


Plaatsing  
 
28-10-2009  

B&W besluiten dd 27-10-2009

 

De besluiten van het college van B&W dd 27 oktober 2009


Besluitenlijst B&W dd 27-10-2009
B&W besluit: aankoop pand Parallelweg 40a
B&W besluit: aanvraag rijkssubsidie voor bouw Fortezza en...
B&W besluit: Borgstelling herfinanciering De Woonzorg
B&W besluit: scenario Podiuminfrastructuur
Raadsbrief: betreft Podiuminfrastructuur
B&W besluit Geur-quickscan Bornerbroek e.o.
B&W besluit: onttrekken functie woonwagens Jan Tooropstraat
B&W besluit: Agendering analyse bezuinigingstaakstellingen
Raadsbrief: Agendering analyse bezuinigingstaakstellingen
B&W besluit: ambtsinstructie gemeentesecretaris
B&W besluit: antwoord aan VVD over Hippisch Centrum Twente
Raadsbrief: antwoord aan VVD over Hippisch Centrum Twente
B&W besluit: diverse besluiten ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: Ontwikkeling Almelo Nouveau
Raadsbrief: Ontwikkeling Almelo Nouveau
Informatiebijlage Ontwikkeling Almelo Nouveau
B&W besluit: Aangepaste verhoging koffietarief Hof88
Raadsbrief: Aangepaste verhoging koffietarief Hof88
BIJLAGE QUICKSCAN BORNERBOEK e.o.

Archief
Terug naar vorige pagina