Politiek nieuws


Plaatsing  
 
27-10-2009  

Brief: Gemeente Almelo stelt zich boven de wet

 

Ingezonden brief.

Wetten en regels zijn voor iedereen opgesteld ter handhaving van de orde en het voorkomen van ongelijkheid. Iedereen moet zich hieraan houden en de gemeente Almelo is er dan gelukkig ook als de kippen bij om op te treden als de regels worden overtreden, behalve als men beseft dat deze regels de Gemeente niet goed uitkomt. Dan wordt er werkelijk alles uit de kast gehaald om deze regels zo te veranderen zodat zij er zelf voordeel uit trekken. Deze aangepaste regels worden dan de benadeelde burgers in de maag gesplitst. Okee, je mag natuurlijk altijd bezwaar maken en gebruik maken van je rechten. Ieder weldenkend mens weet dan ook dat dit weinig zal uithalen. De Gemeente Almelo heeft een welgeoliede machine van ambtenaren gespecialiseerd op vele terreinen en deze worden betaald van onbeperkte belastingcenten. Ondanks dat zij de burgers laten vermoeden dat zij onafhankelijk zijn en in dienst van de burgerij werkzaam is, blijkt natuurlijk in werkelijkheid dat het een regenteske club is, die zichzelf bestaansrecht geeft over de ruggen van de burgerij.

Een jaar of 5 geleden kregen wij te horen dat er vrije kavels beschikbaar waren op het Hedeman. Hierop hebben wij contact opgenomen met de gemeente Almelo om ons hiervoor in te laten schrijven. Dit werd ons ten zeerste afgeraden, omdat gezien de omvang van deze wachtlijst, wij geen schijn van kans zouden hebben om een kavel te bemachtigen. Wel hadden zij een goed alternatief, namelijk een projectbouw bestaand uit een kavel en vrijstaand huis aan het Landweer. De projectbouw bestond uit een zestal huizen die identiek gebouwd zouden worden. Dit was volgens de Gemeente onze beste kans om toch een kavel met vrijstaand huis te bemachtigen. Deze huizen waren niet echt conform onze smaak. Daarop hebben wij voorgesteld of er enige aanpassingen mochten worden gedaan zoals een andere steensoort, carport, kelder. Dit was 100% onbespreekbaar.

Na 2 jaar op het Landweer gewoond te hebben, bleek tot onze verbazing dat er vrijwel geen enkele kavel verkocht was. Na geinformeerd te hebben bij de gemeente bleek dat er dus helemaal geen wachtlijst voor de kavels op het Hedeman bleek te zijn. Ook werd er besloten om af te wijken van de afspraak dat het zestal huizen op het Landweer identiek moesten zijn, op de 2 overgebleven kavels mocht afwijkend gebouwd worden en zo werden de regels en het bestemmingsplan naar believen veranderd.

Momenteel wonen wij 5 jaar op het Landweer en de vrije kavel naast onze woning bleek onverkoopbaar. Ook hier werd besloten het bestemmingsplan te veranderen en werd plotseling besloten dat men tot de erfgrens mocht bouwen i.p.v. 1 meter van de erfgrens af. Hoewel je zou mogen verwachten dat wij hierover direct zouden worden geinformeerd, daar het specifiek de aangrenzende kavel betrof, kregen wij via buren te horen dat enkel voor dit ene kavel een nieuw bestemmingsplan was gepubliceerd. Hierover hebben wij contact opgenomen met de Gemeente waarop wij een schriftelijk schrijven ontvingen dat dit enkel betrekking had op de toegenomen bouwhoogte van 60cm, maar niets over de bouwgrens. Behalve dat wij hierover verkeerd zijn geinformeerd, blijkt momenteel ook dat deze bouwhoogte ruimschoots overtreden gaat worden. Na bezwaar te hebben gemaakt werd ons gemeld dat de bezwaartermijn overschreden is en dat de uitvoering onherroeppelijk is.

Op dit moment hebben wij een jurist ingeschakeld en zullen in de komende dagen meerdere instanties inlichten over deze praktijken waaronder de Overijsselse ombudsman, de instantie "Last van de Overheid", raadsleden van de gemeente, Zembla etc. en natuurlijk planschade indienen. Ook zullen wij trachten dat de Gemeente zich aan de regels moet houden, niet de eigen regels, maar de regels en wetten waar iedereen zich aan moet houden in dit land. Het eenzijdig veranderen van regels ondermijnt de democratie en beperkt de vrijheid en gelijkheid van burgers en zorgt voor maatschappelijke onrust onder de burgers, maar ook tussen de burgers en ambtenarij. Dit worden waarschijnlijk vechten tegen de bierkaai.

Dat er af en toe Almeloers zijn die uiteindelijk tot wanhoop worden gedreven is niet zo verwonderlijk. Gelukkig zijn er binnenkort weer gemeenteraadsverkiezingen en roepen dan ook op om op een tegenpartij te stemmen die de democratie en de rechten van de burgers hoger in het vaandel heeft staan. Nieuwe bezems vegen schoon?

Alberto Kampman
Landweer 20
7603 TA Almelo

P.s. Onlangs kregen wij te horen dat de gemeente de klachten afkomstig van bewoners van en rondom het Landweer beu waren, zou zeggen:" Steek de hand eens in eigen boezem".
 

Archief
Terug naar vorige pagina