Politiek nieuws


Plaatsing  
 
27-10-2009  

PvdA/CDA niet blij met ZEMBLA

 

Vraag CDA/PvdA over de uitzending van Zembla

Zondag 25 oktober 2009 heeft Zembla de uitzending over Almelo van 23 november 2008 herhaald. Waarom is ons niet duidelijk. In een update werd wel even kort verwezen naar de rechtszitting van 9 oktober 2009 en naar de uitspraak die op korte termijn is te verwachten.

Helaas is er geen enkele aandacht besteed aan de stappen die de gemeenteraad en het college van Almelo sinds november vorig jaar heeft genomen. Gewezen wordt op onder andere het project Bestuurscultuur, Communicatie en Integriteit dat loopt, het rapport van BING en het KPMG rapport (Onderzoek kwaliteit beleidsuitvoering Vergunningverlening en Handhaving). Beide rapporten tonen aan dat er integer is gehandeld in tegenstelling tot hetgeen door Zembla werd gesuggereerd.

Twee vragen:
a) is het college vooraf in de gelegenheid gesteld te reageren op de herhaling, met andere woorden invloed te hebben op de update?
b) overweegt het college nog stappen te ondernemen tegen Zembla of via bijvoorbeeld in persberichten aan te geven wat Almelo sinds
november 2008 heeft gedaan?

Bert Kozijn en Henk Slettenhaar

naschrift redactie:
Lees ook TC Tubantia:
PvdA en CDA verbaasd over Zembla-herhaling en reacties op Zembla.TV.

Archief
Terug naar vorige pagina