Politiek nieuws


Plaatsing  
 
26-10-2009  

ALA-AOV vragen over onderhoud en visitekaartje

 

Vragen van ALA-AOV voor het vragen halfuur Raadsvergadering 27 oktober 2009-10-23

1.Betreft :woningbouw Chiel Dethmerstraat.
20 augustus jl stond in de Twensche Courant Tubantia dat de bouw van 44 huizen aan de Chiel Dethmer straat niet door gaat.
De ruim 1 miljoen euro die met de grondaankoop gemoeid was is door de gemeente terug betaald aan de project ontwikkelaar en de gemeente is weer eigenaar van de grond.
ALA-AOV is ,tesamen met een aantal andere fracties ,voor het behoud van het grasveld met monumentale bomen begrensd door: Ootmarsumsestraat /Bevrijdingslaan/Steenhagenstraat/Chiel Dethmerstraat.
Dit grasveld ligt er keurig bij en dat moet zo blijven .Het is voor de buurt een waardevol stuk groen.
Het overige gebied Chiel Dethmerstraat/Steenhagenstraat/Derk Smoeslaan is op dit moment ,een rommeltje. Niet onderhouden,vuil en onduidelijk qua gebruik.

Vraag
1.Wat is de stand van zaken?
2.Heeft de gemeente overleg met project ontwikkelaars/woningbouw corporaties of ander belangstellenden over de invulling van het gebied Chiel Dethmerstraat/Steenhagenstraat Derk Smoeslaan ?
3. In dit gebied moet toch woningbouw mogelijk zijn.?
4. Zijn er aanvragen voor bouwvergunningen?
4.Bent U ,met ons,van mening dat als het grasveld ,met de bomen gehandhaafd wordt, er geen bezwaren meer zijn van omwonenden en dat dit kleine bouwproject de hele buurt een beter aanzien geeft

2. Situatie rond bus station bij station Almelo
Enkele inwoners hebben ons gewezen op het niet functioneren van borden, het feit dat een aantal klokken allemaal andere tijden aangeven,dat er zeer grote wegversperringen zijn aangebracht waarnaast totaal onlogische verkeersborden geplaatst zijn gebrek aan duidelijkheid waar treinreizigers kunnen parkeren,slechte route aanduiding.Geheel is bepaald geen reclame voor de bezoekers van Almelo.
Mocht u hiervoor interesse hebben dan hebben wij foto’s beschikbaar.

Vraag;
Wie is verantwoordelijk voor deze zaken? Wie controleert het goed functioneren van bovengenoemde zaken?Waarom is men zo slordig ,het bus station moet toch een soort visite kaartje van Almelo zijn.

Fractie ALA-AOV
Gijs Stork
Henk Koster

Archief
Terug naar vorige pagina