Politiek nieuws


Plaatsing  
 
25-10-2009  

PvdA ontevreden over antwoorden B&W


Leegstand Havenpassage is PvdA een doorn in het oog
 

Vragen PvdA vragenuur raadsvergadering 27 oktober 2009

Stadsverwarming
Het college heeft de schriftelijke vragen van de PvdA over de stadsverwarming onlangs met een raadsbrief beantwoord. Dank u wel. Echter, de beantwoording van het college vinden wij teleurstellend. U ziet geen noodzaak tot een eigen onderzoek en u heeft ook geen aanleiding gezien om met de bewonersgroepen contact op te zoeken. Wij vinden deze gang van zaken teleurstellend. Het gaat naar onze opvatting om een duidelijk afgebakende bewonersgroep met een duidelijke energieleverancier. In aanvulling op onze schriftelijke vragen komen wij met twee aanvullende vragen.
Gaat uw College alsnog in overweging nemen om met bewonersgroepen en de energieleverancier te onderzoeken waarom de energierekeningen te hoog zijn?
Wilt u de gemeenteraad van de resultaten van uw inspanningen op de hoogte stellen?

Verhuur gemeentelijke panden
De PvdA heeft vorig jaar vragen gesteld over de leegstaande gemeentelijke panden. In antwoord daarop heeft het College nieuw beleid geïntroduceerd. Op basis van dit nieuw beleid zou het College transparant beleid voeren met betrekking tot de tijdelijke verhuur van de gemeentelijke panden. In dit kader stelt de PvdA de volgende vraag:
Kunt u ons in informeren over de voortgang van en ontwikkeling van dit nieuwe beleid?

Haven Passage
De PvdA is benieuwd of de Haven Passage inmiddels in eigendom aan de gemeente is overgedragen. Als de Haven Passage in eigendom aan de gemeente toebehoort, wil de PvdA weten of het College bereid is om de creatieve ondernemers de kans te geven om een start te maken in deze passage waarbij het uitgangspunt is dat er niet alleen kijkers langskomen (tentoonstellingen) maar dat er ook economische activiteiten plaatsvinden. In dit kader stellen wij de volgende vragen.
Bent u bereid om een win win situatie te creëren waarbij de gemeente de voorwaarden schept en de startende ondernemers de economische activiteit terugbrengen in de passage?
Bent u bereid om te onderzoeken hoe dit plan gerealiseerd kan worden?

De fractie van de PvdA

Archief
Terug naar vorige pagina