Politiek nieuws


Plaatsing  
 
23-10-2009  

Coalitie verzoekt om debat vergunningenbeleid

 

ALMELO - Het schijnt er dan toch van te komen, een debat over het vergunningenbeleid en ontheffingenbeleid t.a..v. de horeca zoals dat door het gemandateerde college van B&W in de praktijk wordt uitgevoerd.
Was er vorig jaar het 'ontsporen' van Ahmet O. met de brandstichting en gijzeling van wethouder Kuiper en vier ambtenaren tot gevolg. Ook de onverkwikkelijke toestanden rondom het gewijzigde bestemmingsplan en de horeca-activiteiten van 'Dolle Pret-Aylin' op het bedrijvenpark Het Noordbroek kostte al een aantal rechtsgangen en een regen van dwangsommen die zijn opgelopen tot 50.000 euro. Tel daarbij tal van andere horeca-activiteiten bij bedrijven op andere bedrijfsterreinen en de onlangs wel verleende ontheffing voor dansschool Elkerbout, dan is het collegebeleid beleid door boeren, burgers, buitenlui en raadsleden niet meer te snappen.

Meerdere onderzoeksrapporten liggen al een tijdje in de la en geen van alle trekken de conclusie dat het college - onder aanvoering van de reeds vertrokken ex- burgemeester Menno Knip - fout handelde en handelt. Maar toch, een goede lezer leest de rapporten tussen de regels door en als je alle aanbevelingen uit de rapporten bij elkaar optelt kom je tot enkele honderden aanbevelingen. Het gaat dan om  het wel verlenen van vergunningen of niet verlenen van vergunningen en het wel handhaven en niet handhaven.
Daar komen diverse bestuursgerechtelijke uitspraken en een gerechtelijke aanbeveling bij en bovendien een zéér vermanend oordeel van de provinciale ombudsman over het onheuse 'pesten' en ontruimen van het terras van restaurant De Rechter van de echtgenote van gijzelnemer O.
Simpel gezegd zou je dan gewoon kunnen zeggen; "Er deugt kennelijk geen biet van!"

Hoewel kleinere fracties aandrongen op een debat en alleen de woordvoerder van de SP het na de gijzeling aandurfde om kantekeningen te zetten in de uitzending van Zembla, hebben de coalitiepartijen PvdA en CDA de tijd genomen om eerst het vertrek van 'oud zeer' aan te kondigen om zo de lucht te klaren voor de raadsverkiezing van maart 2010.
Nu eindelijk verzoeken de coalitiepartners gezamenlijk - zonder de andere fracties daar in te kennen - het college zich op dat debat voor te bereiden en laten per brief reeds weten waar ze een antwoord op willen hebben.
Lees in de bijlage de brief en u weet het!
Een goed lezer...


Brief betreffende beleid vestigingsontheffingen

Archief
Terug naar vorige pagina