Politiek nieuws


Plaatsing  
 
22-10-2009  

D66 vragen bij de raadsvergadering

 

Fractie D66
Fred Gerritsen, raadslid
Gina Rozema, raadsopvolger

Sluipverkeer Vriezelaan.
Na de afsluiting van de St. Jozefstraat wordt de Vriezelaan als sluiproute gebruikt.
Daar is de straat niet op berekend en het levert soms gevaarlijke situaties op.
Mensen rijden vaak niet door naar de Vriezebrug, want daar staat een stoplicht dat heel lang op rood staat en zeer kort op groen.
Men heeft geen zin te wachten en neemt een korte doorsteek.
Buurtbewoners vragen zich af of er niet een oplossing voor gevonden kan worden die het sluipverkeer verhinderd?
Kan de wethouder aangeven of hij van mening is dat aan deze situatie iets gedaan/ verbeterd gaat worden?

Viaduct Sluiskade N.Z
De viaducten bij de Nijreessingel worden opgeknapt, voor de afgevallen tegels van de muren worden nieuwe tegels gezet. Dat is een goede zaak.
Hoe zit het echter met het opknappen van andere viaducten, b.v. onder de van Rechteren Limpurg singel? Op de Sluiskade N.Z. is het viaduct wel gerepareerd maar het ziet er nog steeds haveloos uit. Kan de wethouder ons vertellen wat de bedoeling is?
Wordt het nog opgeknapt en zo ja, hoe gebeurt dat dan en op welke termijn?

Parkeersituatie aan het Wethouder van Dronklaarsplein
Sinds de Plusmarkt aan dit plein is verhuisd naar de Bornsestraat worden de parkeerplaatsen bezet door mensen die in de stad werken en hun auto’s gedurende de hele werkdag op deze parkeerplaatsen stallen. Er zijn echter bedrijven in de buurt die graag zien dat hun klanten kunnen parkeren gedurende de tijd dat zij bij hen op bezoek zijn. Dat lukt dus niet met parkeren als al deze plekken bezet zijn. Is het mogelijk dat er een blauwe zone ingesteld wordt, zodanig dat deze parkeerplaatsen gedurende 1 uur gebruikt kunnen worden en niet de hele dag aan één stuk?
Kan de wethouder ons inlichten of en hoe dit opgelost kan worden?
 

Archief
Terug naar vorige pagina