Politiek nieuws


Plaatsing  
 
21-10-2009  

Gijs Stork lijsttrekker ALA-AOV

 

Het concept verkiezingsprogramma werd uitgebreid besproken en met een aantal kleine wijzigingen vastgesteld.

Een paar opvallende punten uit het ALA-AOV programma:
- Binnenstadsplannen hoogst prioriteit geven.
- Geen nieuw gemeentehuis.
- Verhuis alle ambtenaren met niet publiek gebonden taken naar de Javatoren en pas het huidige gemeentehuis aan voor publieksfuncties.
- Stop alle irreële plannen.
- Géén monorail en géén onbetaalbare woontorens maar leg de nadruk op de ontwikkeling van de binnenstad.
- Sociale woningbouw voor starters en senioren.
- Vul de kaalslag in de binnenstad in met betaalbare huur- en koopwoningen en een woon-zorg voorziening.
- Waterrijk voorlopig niet verder ontwikkelen, bouwplannen Leemslagen stoppen.
- Ontwikkel het buitengebied en blijf af van de groene longen.
Stimuleer de agrarische ontwikkeling en het natuurbeheer in Aadorp en Bornerbroek en zorg voor meer groen en water in de stad.
- Verbeter de toegankelijkheid van de binnenstad
Fietsen toestaan tot 10.30; meer parkeerplaatsen voor gehandicapten; gratis parkeren op zaterdag en tijdens koopavonden; duidelijke wegwijzers naar parkeervoorzieningen; opruimen van obstakels voor slechtzienden en gebruikers van rollators en scootmobielen. 

Er hebben zich bijna 20 kandidaten gemeld voor een plaats op de kieslijst van ALA-AOV. De jongste is 19 jaar: Nathalie Smelt, ROC-stagiare bij de ALA-AOV fractie. Op de lijst ook drie voorzitters van wijkbesturen: Johan Boonstra (plaatselijk belang Aadorp); Cor van Duiven (’t Dok) en Harry Lucassen (binnenstad). Bekende namen zijn ook: Marike van Doorn en “grand old man” Henk Koster, die doorwerken na je 80e verjaardag heel gewoon vindt. 

De volgorde van de kandidaten op de kieslijst wordt in december, in een aparte kandidaatstellingsvergadering, bepaald. 

Voor meer informatie:

Gijs Stork
Mobiel 06-22 21 37 04

Hans Verkley
Mobiel 06-28 37 65 47

Naschrift redactie: Lees ook het artikel en reacties in TC Tubantia

Archief
Terug naar vorige pagina