Politiek nieuws


Plaatsing  
 
21-10-2009  

PvdA vragen: besluitvorming affaire Stegehuis


Het bewuste steegje
 

Almelo, 20 oktober 2009


Geacht college,

De PvdA heeft een notitie geschreven over de problematiek van de Antiekhandel Stegehuis. Aanleiding voor deze notitie is een gesprek met de heer Stegehuis waarin hij de gemeente beschuldigde van vriendjespolitiek. Naast een gesprek met de heer Stegehuis is het dossier bestudeerd. Hierna is de heer Kroeskop ook voor een gesprek benaderd maar hij heeft laten weten niets te melden te hebben, omdat hij zich niet had bemoeid met deze kwestie. De notitie is ambtelijk getoetst op feitelijke onjuistheden. De maatschappelijke relevantie van het dossier Stegehuis-Kroeskop is groot aangezien de conflicten al langer dan 5 jaar voortduren.

De PvdA wil inzicht krijgen hoe de besluitvorming rond deze kwestie verlopen.
Kunt u aangeven hoeveel burgers zich in de afgelopen 3 jaar hebben beroepen op verjaring?
Op welke wijze heeft u een beslissing genomen in deze kwesties?
Bent u het met de fractie van de PvdA eens dat de resultaten van het onderzoek naar de verjaring in de zaak Stegehuis voor derden niet kenbaar zijn en dat er in dit geval geen sprake kan zijn van een verjaring?
Indien u het niet eens bent met bovenstaande stelling: Kunt u aangeven op welke wijze u tot de conclusie bent gekomen dat er in dit geval sprake is van een verjaring?
Uit het dossier wordt niet duidelijk wanneer het intern onderzoek is begonnen, welke activiteiten daarbij verricht zijn en met welk resultaat. Is het voor uw college achteraf mogelijk om te reproduceren hoe het intern onderzoek is uitgevoerd?
Het is uit het dossier niet duidelijk geworden waarom u de heer Stegehuis niet bij het onderzoek naar de verjaring heeft betrokken aangezien hij een erfdienstbaarheid heeft op de steeg en hij wellicht meer had kunnen verklaren over de toestand van de grond. Kunt u aangeven op basis van welke beleidsregel c.q. wettelijke regel u de heer Stegehuis tot 1 december 2006 buiten de besluitvorming heeft gehouden?

Hoogachtend,

Namens de fractie van de PvdA,
Ibrahim Mercanoglu

Archief
Terug naar vorige pagina