Politiek nieuws


Plaatsing  
 
19-10-2009  

GroenLinks stelt vragen over dure AUDI A8

 

Almelo, 18 oktober 2009
College van Burgemeester & Wethouders
Gemeente Almelo
Stadhuisplein 1
7607 EK Almelo

Betreft: Dienstauto B en W

Geacht College,

GroenLinks wil naar aanleiding van de publicatie in Binnenlands Bestuur van 9 oktober j.l. inzake dienstauto´s voor provincies en gemeenten een aantal zaken aan de orde stellen.
De titel van dit artikel is: ‘Hofauto´s voor bestuurders’.
De dienstauto waar de gemeente Almelo mee rijdt, een Audi A8, is inderdaad te betitelen als een Hofauto. Prinses Maxima, die afgelopen donderdag Almelo bezocht, laat zich eveneens rijden in een Audi A8.
Gemiddeld genomen kost een Audi A8 circa €. 100.000,.- Voor ministers van het Kabinet Balkenende geldt de regel dat een dienstauto maximaal €. 50.000,- mag bedragen.

GroenLinks heeft de volgende vraag: Kan het College van B en W beargumen-teren waarom een dienstauto in Almelo van een klasse is die het tweevoudige mag kosten?

In Binnenlands Bestuur wordt (door de hr. D. Bosveld) gesteld dat de Audi A8 is aangeschaft ivm de grotere ruimte als er meerdere personen meereizen. De gemeente Almelo heeft toch voor groepsreizen een Mercedesbus aangeschaft !

GroenLinks heeft de volgende vraag: Kunt u uitleggen waarom deze bus niet wordt gebruikt als dienstauto voor reizen van meerdere leden van het college van B en W?

Weliswaar valt een Audi A8 in de milieu klasse C, dat als redelijk schoon betiteld mag worden maar om een goed signaal af te geven kan ook gezocht worden naar een dienstauto op aardgas. Per slot van rekening is aardgas schoner dan diesel of benzine. Dus minder fijnstof en CO2 uitstoot!

GroenLinks heeft de volgende vraag: Is het College van B en W bereid te onderzoeken of een auto op aardgas, of een hybride (bv de Toyota Prius) een goed alternatief is voor de huidige dienstauto?
De gemeente Almelo is wat betreft het gemeentelijk wagenpark, waarvan inmiddels zes auto’s op aardgas rijden, “redelijk goed bezig”. De Provincie Overijssel heeft afgelopen week een subsidie beschikbaar gesteld van €. 360.000,-. In het kader van de campagne Stimuleren van rijden op aardgas en groen gas wekt de provincie gemeenten, dealers en aardgas-tankhouders op om in Overijssel meer auto´s op aardgas of groen gas te laten rijden.

GroenLinks heeft de volgende vraag: Heeft het College van B en W (uitbreidings) plannen om aardgas rijden te stimuleren en gaat het college gebruik maken van het subsidieaanbod van de Provincie Overijssel? zo ja kunt u toelichten hoe deze plannen er uit zien?
Met belangstelling kijken wij uit naar uw antwoord.

Namens de fractie van GroenLinks,
Hans Buitenweg
Fractieondersteuner

Emmy Weel
Fractievoorzitter

Aram Yilan
Fractielid

Archief
Terug naar vorige pagina