Politiek nieuws


Plaatsing  
 
14-10-2009  

B&W besluiten dd 13 oktober 2009

 

De besluiten van het college van B&W dd 13 oktober 2009


B&W besluitenlijst dd 13 oktober 2009
Antwoord B&W op PvdA-vragen Stadsverwarming
Raadsbrief: antwoordt aan PvdA - Stadsverwarming
B&W besluit: Verhuurtarieven Hof88 marktconform
Raadsbrief: Verhuurtarieven Hof88
B&W besluit: krediet anti-discriminatie
B&W besluit: mandatering horeca Hof88
B&W: verordening voorzieningen WMO
B&W besluit: Borgstelling Erma Sport Volleybal Classic
B&W: Voortgang Maatschappelijke Activering
Raadsbrief: Voortgang Maatschappelijke Activering
B&W besluit: geen schadevergoeding Nieuwstraat-winkeliers
Raadsbrief: geen schadevergoeding Nieuwstraat-winkeliers
B&W besluit: Uitvoeren 2e dwangbevel Dolle Pret
B&W: wijzigen Welstand Ambtstraat 7
B&W: Normkader Accountantscontrole 2009
Raadsbrief: Normkader Accountantscontrole 2009

Archief
Terug naar vorige pagina