Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-10-2009  

VVD: vragen over aangenomen moties

 

Vraag aan het College over de stand van zaken betreffende 2 VVD moties aangenomen in de Raad van Almelo op 19 juni jl.

Tijdens de bespreking van de voorjaarsnota 16/19 juni jl. heeft de Raad van Almelo twee moties aangenomen met de volgende verzoeken aan het College.

1. verzoekt het College een voorstel in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de Regio Twente om een breed gedragen onderzoek in te stellen naar de doelmatigheid, takenpakket en efficiency van de Regio Twente en de onderzoeksopdracht bij voorkeur te laten uitvoeren door de regionale kennisinstellingen van Saxion Hogescholen en Universiteit van Twente.

2. verzoekt het College het streven van de gemeente Wierden om toenadering te zoeken tot de gemeenten Hellendoorn en Rijssen Holten onder de aandacht te brengen van het Dagelijks bestuur van de Regio Twente.

Met kracht te bepleiten dat de gemeente Wierden zijn samenwerking richt op Netwerkstad Twente en daarmee het stedelijk gebied van Twente in plaats van Rijssen Holten en Hellendoorn

En in te stemmen met het verrichten van een kwalitatief onderzoek naar de wijze waarop inwoners van Wierden gebruik maken van infrastructuur , economisch, cultuur, recreatief van de gemeente Almelo.

De VVD fractie wil van het College horen wat de status is waarin deze moties /verzoeken verkeren, royaal drie maanden na datum van indienen?


De VVD-fractie wil vraagt het College naar de stand van zaken betreffende het draagvlak onderzoek naar een ondernemersfonds in de binnen stad van Almelo.

Dit naar aanleiding van een breed gesteunde motie van onze fractie, oplossing Free Riders probleem, tijdens de Voorjaarsnota van 2008.

Van ondernemerszijde hebben wij begrepen dat het draagvlak onderzoek onder de ondernemers inmiddels is afgerond, daarom heeft onze fractie de volgende vragen:

• wat zijn de conclusies en aanbevelingen die u uit het onderzoek heeft getrokken?
• wanneer de conclusie positief is, op welk tijdstip gaat u het resultaat implanteren in de binnenstad van Almelo?
 

Archief
Terug naar vorige pagina