Politiek nieuws


Plaatsing  
 
18-08-2009  

VVD: Weigeren rijkssubsidie Fortezza terecht

 

ALMELO - VVD-fractieleider Gerrit van Woudenbergh vraagt zich af wanneer 'het kwartje nu eens valt' bij het college als het gaat om de geweigerde woningbouwstimuleringssubsidie door minister van der Laan. Het college had een aanvraag gedaan om het kwakkelende project Fortezza vlot te trekken maar van der Laan wees de aanvraag af. Volgens de VVD-voorman volkomen terecht omdat die subsidie juist bedoeld was om sociale woningbouw en de bouw van startershuizen te stimuleren en niet alleen bedoeld als ondersteuning van de bouwsector.
Wethouder Sjoers snapte niets van de afwijzing omdar volgens hem de aanvraag aan alle criteria voldeed. Door de weigering van de minister viste Almelo achter het net terwijl de buurgemeenten wel hun aanvraag gehonoreerd kregen.

Van Woudenbergh komt in zijn brief ook terug op zijn stokpaardje het nieuwe stadhuis op de plek van Fortezza (panoramabeelden) te bouwen in plaats van aan de Markt. Voordien wilde de liberale leidsman een nieuw stadhuis onderbrengen in het Twenthecentrum dat te boek staat als industrieel monument. Daarvoor ontketende hij samen met D66 een hele aktie, maar de raad ondersteunde bij meerderheid het collegevoorstel.
In de bijlage de brief van Van Woudenbergh aan het college van B&W.


Brief VVD: Minister weigert terecht subsidie voor Fortezza

Archief
Terug naar vorige pagina