Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-08-2009  

B&W besluiten dd 4 augustus 2009

 


B&W besluitenlijst dd 04-08-2009
Aankoop Haven NZ 37 - Scheepvaarthuis
Herbenoeming bezwarencie. Soc. Zekerheid
Nota bedrijventerreinen in perspectief tot 2020
Afwijzing verzoek midgetgolf 't Maatveld
Antwoord brief CDA-alcoholmatiging
Regeling WMO-adviesraad
Raadsbrief regeling WMO-adviesraad
Evaluatie Almelose wijkaanpak
Raadsbrief evaluatie Almelose wijkaanpak
Versterking procesmanagement Zorgstructuur
Project Eergerelateerd geweld
Geen deelname website regelhulp en WMO
Wet Wro > Wijziging binneninrichting Twentelaan 10
Ontheffing plaatsen stacaravan Wilgenstraat 66 Aadorp
Vestigen kringloopwinkel F. van Eedenstraat 3
Subsidie renovatie pand Grotestraat 114
Raadsbrief jaarverslag BMCH 2008
Evaluatie Blauwe Zone Kerkelanden eo
Onderhandse gunning stedenbouwkundig ontwerp Waterrijk
Verzamelbesluit wijzigen Begroting 2009
Portefeuillesamenstelling weth. van Marle
éénmalige benoeming trouwambtenaar

Archief
Terug naar vorige pagina