Politiek nieuws


Plaatsing  
 
23-04-2009  

PvdA vragen CO2-waarden in basisscholen

 

Bent u bekend met dit probleem?
Wat zijn de gevolgen van te hoge CO2-waarden voor de gezondheid van de leerlingen?
Is het al duidelijk om welke schoolgebouwen het gaat?
Bent u of gaat u hierover in gesprek met de verschillende schoolbesturen?
Geldt deze problematiek ook voor gebouwen van het secundair onderwijs?
Hoe denkt u deze problemen in samenwerking met de schoolbesturen aan te pakken?
Op welke termijn valt er een oplossing te verwachten?

Wij zien uw antwoord op bovengenoemde vragen graag zo spoedig mogelijk tegemoet.


Met vriendelijke groet,

Partij van de Arbeid
Manuela Nijhuis
 

Archief
Terug naar vorige pagina