Politiek nieuws


Plaatsing  
 
23-04-2009  

Besluitenlijst college van B&W dd 21-04-2009

 

ALMELO - De Besluitenlijst en bijbehorende stukken collegevergadering van 21-04-2009. Diverse besluiten moeten nog wel door de gemeenteraad worden bekrachtigd.


Besluitenlijst B&W 21-04-2009
4 B&W voorstel langdurigheidstoeslag WWB
4 Raadsvoorstel langdurigheidstoeslag WWB
4 Verordening langdurigheidstoeslag WWB
6 B&W jaarverslag kinderopvang
6 Raadsbrief kinderopvang
7 B&W plan KleurRijk Almelo
7 Plan van aanpak KleurRijk Almelo
7 Raadsbrief KleurRijk Almelo
8 Verzoek planwijziging Groenpark Elhorsterveld
8 Presentatievisie Elhorsterveld
8 B&W brief afwijzing verzoek Elhorsterveld - Oude Wesselink
8 B&W voorstel wijzigingsplan Primulastraat
9 B&W voorstel onttrekking OV Weusteweg-Iepenweg
10 B&W voorstel herinrichting Kolkjegebied
11 B&W voorstel bestemming Lange Voort Bornerbroek
11 Raadsbrief Lange Voort Bornerbroek
13 B&W - herziening Noord-Hedeman en Landweer
13 Raadsbrief Noord Hedeman - Landweer
15 openbaar ter afdoening wethouders

Archief
Terug naar vorige pagina