Politiek nieuws


Plaatsing  
 
22-04-2009  

Voorjaarsnota in teken van fors bezuinigen

 

ALMELO - Dat ook de recessie aan Almelo niet voorbij gaat blijkt uit de voorjaarsnota die het college van B&W presenteerde aan de gemeenteraad. Één miljoen euro moet er de komende jaren worden bezuinigd op de personele lasten door vrijkomende arbeidsplaatsen niet opnieuw in te vullen. Hierbij wordt een selectieve arbeidsstop ingevoerd. Ook wordt afgezien van de geplande investeringen in nieuwe fietsroutes en worden geen nieuwe projecten gestart. Of daar het 'speeltje' van wethouder Sjoers - de Personal Rapid Transportbaan - ook onder valt, wordt niet gemeld. Ook mag het onkruid wat hoger groeien omdat er bezuinigd wordt op het onderhoud van openbaar groen. Verder wil het college stoppen per 2011 met de Kunstuitleen en gaan de horecatarieven bij Hof 88 omhoog. Verder gaan de verhuurkosten bij de uitleen voor Sport & Spel omhoog evenals de parkeertarieven met tien cent per uur. Bij het onderwijs moet efficiënter gebruik gemaakt gaan worden van de ruimtes en worden de groepen bij de peuterspeelzalen vergroot.
Hogere uitgaven zijn er bij de ondersteuning voor starters en de kosten voor de langdurigheidtoeslag bij minima, het maatschappelijke activeringsprogramma en de verbetering van de publieke dienstverlening.
De te lage algemene reserve en de nadelen bij het grondbedrijf door de mindere verkoop van bouwkavels hoopt het college op te kunnen lossen door de verkoop van de Essentaandelen aan RWE. 

Lees ook TC Tubantia


Persbericht Voorjaarsnota
Voorjaarsnota in pdf

Archief
Terug naar vorige pagina