Politiek nieuws


Plaatsing  
 
20-04-2009  

CDA vragen over gemeentelijk alcoholbeleid

 

College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Almelo
Stadhuisplein 1
7607 EK ALMELO

Betreft: gemeentelijk alcoholbeleid

Geacht college,

De raadsfracties van het CDA in Twente hebben onlangs afspraken gemaakt om gezamenlijk aandacht te vragen voor het gemeentelijk alcoholbeleid. Het motto van het CDA daarbij is: “alcoholgebruik moet leuk zijn en blijven, je mag ervan genieten, maar er zijn grenzen: Wanneer zeg jij nee?”

Het CDA vindt het daarom terecht dat in de aanpak vooral aandacht is en wordt gegeven aan de jongeren onder de 16 jaar omdat alcoholgebruik hier de grootste gezondheidsrisico´s heeft. Daarom ondersteunen wij de activiteiten van “Happy Fris”en “AlcoHalt.”
In de landelijke politiek is op dit moment aan de orde een wijziging van de Drank- en horecawet, waardoor de gemeente meer mogelijkheden krijgt voor een gerichte lokale aanpak. Dit heeft o.a. betrekking op regels voor alcoholverstrekking en schenktijden in sportkantines.

Naar aanleiding van de Twentebrede CDA-actie over deze onderwerpen, willen wij, als CDA-Almelo, graag antwoord hebben van u op de volgende vragen:

1. In december 2008 heeft u toegezegd omstreeks februari met een raadsbrief te komen omtrent de resultaten van onze motie “alcoholmatiging van mei 2007” met name de campagne Happry Fris in onze gemeente. Wanneer kunnen wij deze raadsbrief daadwerkelijk verwachten? Is het drankgebruik van de leeftijdsgroep jonger dan 16 jaar omlaag gegaan?

2. Op welke wijze krijgt alcohol een plaats in de voorlichtingsfunctie van het Centrum voor Jeugd en Gezin?

3. Wat doen de sportverenigingen in onze gemeente die een sportkantine beheren aan alcoholmatigingbeleid en hebben zij daarvoor een reglement opgesteld? Heeft de gemeente in de subsidievoorwaarden of ander beleid met betrekking tot sportverenigingen een koppeling gelegd met een goed alcoholmatigingsbeleid? Zo ja, op welke wijze?

4. De CDA-fractie is er groot voorstander van dat sportclubs die een goed alcoholmatigingsbeleid hebben, “beloond” kunnen worden. Ons idee is om de verenigingen in dat geval een extra bijdrage te geven, bijvoorbeeld via een jeugdsportsubsidie of anderszins. Onderschrijft u dat idee en bent u bereid daar uitvoering aan te geven?


Wij zien uw antwoorden met belangstelling en graag vóór 1 juni a.s. tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA fractie
Lily Altena, fractiesecretaris

Archief
Terug naar vorige pagina