Politiek nieuws


Plaatsing  
 
17-04-2009  

Verkeerssituatie Sluiskade NZ vanaf de Bascule

 

Geacht College,

De VVD-fractie is benaderd door een aantal burgers die het huisadres hebben aan de Sluiskade NZ vanaf de Bascule richting Markgraven.
De algemene klacht is dat de rijweg al geruime tijd versperd is door werkzaamheden bij de Bascule, zonder dat de aanwonenden fatsoenlijk zijn geïnformeerd over de werkzaamheden.De bewoners hebben de volgende vragen/klachten:

• Men verbaast zich over het feit dat er geen enkele informatie is gegeven over deze werkzaamheden.
• De omleiding is niet aangegeven; lastig voor mensen die de weg niet weten en aan dit gedeelte van de Sluiskade NZ moeten zijn.
• Om na de omleiding op de Sluiskade NZ te komen, moet men over een redelijk steil, slecht begaanbaar talud rijden, uitermate geschikt voor terreinwagens.
• Door de versperring is de weg vaak geblokkeerd door bouw- of ander werkverkeer en de mogelijkheid om via de Markedijk het gebied te kunnen verlaten is permanent afgesloten.
• De bewoners zijn zeer geïnteresseerd hoe de definitieve situatie er zal gaan uitzien.
• Wilt u de mogelijkheid om via de St. Jozefstraat naar het Eskerplein te kunnen rijden per auto nog eens in overweging nemen? Dat zou al veel ongemak weg nemen en onnodige verkeersdrukte op de Ootmarsumsestraat voorkomen.

Tenslotte vragen wij uw aandacht voor de extreem korte stoplicht cyclus bij de Vriezebrug, komende van de richting het Sportpark. Bij wedstrijden zorgt dat regelmatig voor lange files en onnodig sluipverkeer door het Kogelgebied.

De VVD-fractie zou het zeer op prijs stellen als u goede nota wilt nemen van deze opmerkingen en vragen. Wij kijken met belangstelling uit naar uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

G.H. van Woudenbergh
fractievoorzitter VVD-Almelo

Archief
Terug naar vorige pagina