Politiek nieuws


Plaatsing  
 
15-04-2009  

Besluitenlijst college van B&W dd 14-04-2009

 

ALMELO - De Besluitenlijst en bijbehorende stukken collegevergadering van 14-04-2009. Diverse besluiten moeten nog wel door de gemeenteraad worden bekrachtigd.


Besluitenlijst B&W 14-04-2009
agendapunt 6 aanbesteding huishoudelijke hulp
agendapunt 6 raadsbrief aanbesteding huishoudelijke hulp
agendapunt 8 evaluatiecriteria Beeklustpark
agendapunt 10 organisatievoorstel Verk. Europees Parlement
agendapunt 11 ter afdoening B&W ingediende bezwaren

Archief
Terug naar vorige pagina