Politiek nieuws


Plaatsing  
 
12-04-2009  

ALA-amendement tegen wijziging bestemming

 

Almelo's Liberaal Alternatief (A.L.A.)

Amendement: Bestemmingsplan Hofkamp Oost – Paradijs

De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen d.d. 14 april 2009
Besluit:
De tekst van punt 4:
“Het bestemmingsplan Oost Hofkamp-Paradijs gewijzigd vast te stellen”
te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

“4. Het bestemmingsplan Oost Hofkamp-Paradijs gewijzigd vast te stellen en daarbij de grenzen van het huidige bestemmingsplan buitengebied te handhaven. Daarmee wordt het gebied begrensd door Loolee/Jura/Paradijsbos (grenzend aan Kollenveld) niet in het bestemmingsplan Oost Hofkamp-Paradijs opgenomen.”

Toelichting:
De groene longen zijn zeer waardevol en beeldbepalend voor Almelo. Zij bepalen het unieke van Almelo met groen tot in de stad. De inwoners en de raad hechten sterk aan het behoud ervan.

Een onlangs gehouden enquête van de S.P.O.A. geeft duidelijk aan dat het oprukken van het stedelijke gebied, als een grote bedreiging voor de groene longen wordt ervaren.

In het bestemmingsplan Oost Hofkamp-Paradijs worden al de nieuwe grenzen voor het buitengebied gehanteerd. Een groot gebied dat nu tot de Oostelijke Groene Long behoort wordt tot stedelijk gebied bestemd. De ingediende zienswijzen duiden hier, vrijwel allen, op.

Op de kaart van de Oostelijke Groen Long in het rapport Almelo Buitenste Binnen ( dd 13 maart 2009), in opdracht van de gemeente Almelo, gemaakt door het bureau Oranjewoud.is duidelijk aangegeven dat Oranjewoud als grens buitengebied (groene long ) Loolee/Jura/Paradijsbos/ Kollenveld wenst en niet de grenzen die nu voorgesteld worden.

De raad heeft nog geen besluit genomen over de nieuwe grenzen van het buitengebied. Dat zal eerst moeten gebeuren, voordat in nieuwe bestemmingsplannen andere grenzen voor het buitengebied worden gehanteerd.
Met dit amendement worden de grenzen van het bestemmingsplan Hofkamp Oost – Paradjs gehandhaafd op de huidige grenzen van het buitengebied.

Ondertekening door:

Almelo’s Liberaal Alternatief
CDA
D66
GroenLinks
AOV
VVD
SP
Christen Unie
Leefbaar Almelo
PvdA
 

Archief
Terug naar vorige pagina