Politiek nieuws


Plaatsing  
 
09-04-2009  

VVD over gratis meeliftende middenstanders

 

De VVD-fractie vindt dat tien maanden na het aannemen van de motie de ondernemers in de binnenstad van Almelo wel recht hebben om te weten wat de mogelijkheden zijn om dit probleem afdoende op te lossen.De VVD-fractie heeft de volgende vragen

• Waarom heeft de raad na tien maanden nog steeds geen reactie van u gekregen?
• Hoe staat het met het onderzoek naar de mogelijkheden om het free-riders probleem op te lossen?
• Als het onderzoek nog niet is afgerond, wat is daarvan dan de reden?
• Binnen welke termijn kunnen we nu een definitief antwoord verwachten?

De VVD-fractie G.H. van Woudenbergh 

fractie voorzitter

Naschrift redactie:

De VVD blijft bij dit onderwerp vragen naar de bekende weg. Zowel juridisch als bestuurlijk kan een ondernemer niet worden verplicht om bij te dragen aan de kosten van sfeeracties en feestverlichting in het winkelhart of elders. Deze acties en evenementen ontstaan uit initiatief van ondernemersverenigingen of stichtingen waarvan het 'lidmaatschap' wettelijk altijd vrijwillig is. Ook de gemeente kan en mag wettelijk gezien geen heffingen opleggen om deze activiteiten te bekostigen.
Het bijdragen aan deze activiteiten gebeurt dus altijd op vrijwillige basis. Dat weet de VVD en de gemeenteraad maar al te best. De vorig jaar door de VVD ingediende en aangenomen motie is daarom van nul en gene waarde, waar het college van B&W niets mee kan. Een motie voor de bühne die zijn doel voorbij schiet.

Pogingen om bijdragen af te dwingen is een heilloze weg. Er rust dus een schone taak voor de nieuwe voorzitter Wim van der Elst van het MKB om de niet betalende ondernemers over de streep te trekken. Een uitgangspunt daarbij zou kunnen zijn om de vrijwillige bijdragen meer af te stemmen naar draagkracht. Een persoonlijke benadering heeft in het verleden bewezen succesvol te kunnen zijn, maar de STAP werd overbodig verklaard onder het motto 'City Marketing' waarvan de aansturing nu bij het college van B&W ligt. 

Archief
Terug naar vorige pagina