Politiek nieuws


Plaatsing  
 
09-04-2009  

CDA vragen over Lokale Omroep Almelo

 

Naar aanleiding hiervan hebben wij nog wel de volgende opmerkingen en vragen:

1. De verwachte toewijzing betekent behalve het verkrijgen van recht op zendtijd ook de verplichting tot een pluriform programma-aanbod gericht op de gemeente Almelo;
2. De uitzendingen worden mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Almelo;
3. Wij waarderen de inzet van de vele vrijwilligers zonder wie de Lokale Omroep niet mogelijk is;
4. In de Raad van 31 oktober 2006 is besloten tot weer extra subsidie van
€ 30.000,-- waarvan € 11.345,-- bestemd voor het restant van een in het jaar 2000 bij de gemeente gesloten lening. Het restant ad € 18.655,-- is bestemd voor een aantal hoogstnoodzakelijke vervangingsinvesteringen en normalisering van de liquiditeitspositie van de LOA;
5. Op 1 mei 2007 moest duidelijk zijn of de LOA afdoende maatregelen had genomen om tot een verbetering te komen. Wij hebben hier als Raad nooit meer iets van vernomen. Graag worden wij geïnformeerd of de Lokale Omroep inderdaad de afgesproken en toegezegde afdoende maatregelen heeft genomen?;
6. Ingevolge het uitvoeringsprogramma kadernota cultuur 2008-2011 van juni 2008 zou er aan het einde van het vierde kwartaal 2008 een gezamenlijk toekomstplan, met de bibliotheek, gereed zijn op basis waarvan de Lokale Omroep een nieuw bedrijfsplan kan schrijven. We naderen nu het tweede kartaal 2009. Hoe staat het met het bedoelde toekomstplan en wanneer kunnen wij deze als Raad tegemoet zien?;
7. De laatste luistergegevens (luister- en kijkcijferonderzoek lokalen en regionale zenders) waarover wij beschikken dateren van mei 2004. Zijn er inmiddels recentere gegevens beschikbaar en kunnen wij deze krijgen?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling en graag vóór 1 mei a.s. tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA fractie
Lily Altena, fractiesecretaris 

Archief
Terug naar vorige pagina