Politiek nieuws


Plaatsing  
 
08-04-2009  

CDA/PvdA vragen reconstructie Hanzelaan

 

ALMELO - Eerst de buurt niet informeren over de op handen zijnde reconstructie van de Hanzelaan, ter elfde ure een info-avond voor de buurt organiseren in Hof88 en veel ongeruste buurtbewoners over de laconieke ambtelijke antwoorden deed de fracties van het CDA en PvdA bewegen om nadere vragen aan het college van B&W te stellen.

De ongerustheid van de buurt zit hem in het feit dat de met een stoplicht beveiligde oversteekplaats in de Hanzelaan komt te vervallen. Een ambtenaar reageerde namelijk dat men in Nederland toch niet voor een zebrapad stopt en het dus zinloos is om er na het vernieuwen van de riolering en het wegdek opnieuw een beveiligde oversteekplaats aan te leggen. Vooral de senioren in de wijk zoals de bewoners van de Castelloflat gebruiken de stoplichtinstallatie op weg naar het centrum om te gaan winkelen. Het zou toch moeten kunnen dat de coalitiegenoten met steun van de oppositie hier een stokje voor steken?


Brief CDA
Brief PvdA

Archief
Terug naar vorige pagina