Politiek nieuws


Plaatsing  
 
30-03-2009  

ALA vragen over bestemmingsplan Paradijs

 

Vragen Almelo’s Liberaal Alternatief (ALA) tijdens vragenhalfuur raadsvergadering 31 maart 2009

Bij de ingekomen stukken ,voor de raadsvergadering van 31 maart 2009 , zijn 33 zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Oost Hofkamp-Paradijs

Op korte termijn zal B&W dit bestemmingsplan aan de Raad aanbieden. Volgens de planning ,zoals de gemeenteraad op 17 maart j.l. aangeboden, in maart 2009-03-29

De zienswijzen komen er op neer dat men het oneens is met de voorgestelde aanpassingen ,in dit geval wijziging ,van de grenzen van het huidige buitengebied ,de Bolkshoek en van de Oostelijke Groene Long .

Vragen:

1. In hoe verre is het College bereid het voorstel ontwerpbestemmingsplan Oost Hofkamp Paradijs aan te passen , rekening houdend met de ingediende zienswijzen, hetgeen inhoud dat de huidige grenzen van de groene long oost blijven bestaan en dat het huidige buitengebied gehandhaafd blijft.

2. Komt het College met een aangepast ontwerp bestemmingsplan naar de gemeenteraad ?

G. Stork
Almelo's Liberaal Alternatief
 

Archief
Terug naar vorige pagina