Politiek nieuws


Plaatsing  
 
30-03-2009  

CDA vragen over omgevingsdiensten

 

De CDA fractie heeft al eens eerder vragen gesteld over de zgn. omgevingsdiensten. De CDA fractie heeft begrepen, dat de verplichte deelname aan regionale omgevingsdiensten nu van tafel is. In plaats hiervan krijgen lokale overheden te maken met kwaliteitseisen waaraan zij moeten voldoen bij vergunningverlening, handhaving en toezicht. Wij hebben de volgende vragen;

a) in hoeverre is over de opzet van omgevingsdiensten al gesproken in regioverband, netwerkstadverband of met andere gemeenten?

b) hoe staat u als wethouder/college tegen mogelijke omgevingsdiensten?

c) hoever bent u als organisatie als in 2010 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt ingevoerd?


 

Archief
Terug naar vorige pagina