Politiek nieuws


Plaatsing  
 
26-03-2009  

CDA/PvdA wil aanpak geluidsoverlast horeca

 

Het Masterplan voorziet in een groei van activiteiten in de binnenstad. Gezien het jaargetijde is de komende maanden een toename van evenementen en festiviteiten vanuit de horecainrichtingen in de binnenstad te verwachten en zullen beschikkingen naar aanleiding van aanvragen voor ontheffingen worden verleend.

De laatste jaren, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 2006, worden ontheffingen aan de horeca verleend zonder vaststelling van een maximaal aan te produceren geluidsdecibellen. Dit heeft tot gevolg dat de evenementen en festiviteiten vanuit horecainrichtingen met ontheffingen een vrijbrief krijgen ten aanzien van het geluidsniveau.

In 2009 zal verder beleid ontwikkeld worden op het gebied van evenementen, horeca en het verlenen van ontheffingen. De overbrugging van deze periode moet ons inziens, ten aanzien van het vaststellen van een maximale norm aan geluidsniveau, gewaarborgd worden voor de bewoners rondom deze evenementen en festiviteiten.

Wij verzoeken het college een maximale norm geluidsniveau vast te stellen vóór 1 juni as. en handhaving toe te passen en dit beleid bij de verdere beleidsvorming te betrekken.

In afwachting van uw antwoord,
met vriendelijke groet,

Lily Altena-CDA, Peter Elbertse-PvdA

Archief
Terug naar vorige pagina