Politiek nieuws


Plaatsing  
 
24-03-2009  

PvdA-vragen: Violierstraat en Hedeman

 

Herinrichting Violierstraat

De komst van de Nijreessingel heeft er voor gezorgd dat de verkeersintensiteiten op de Violierstraat veranderd zijn. Er is toegezegd dat de straat heringericht zou worden als de werkzaamheden van Almelo verdiept afgerond zouden zijn. Inmiddels naderen deze werkzaamheden haar einde. De fractie van de PvdA heeft hierover de volgende vragen. Is er reeds een plan opgesteld voor de herinrichting? Is er reeds een tijdspad bekend? Is er budget gereserveerd voor de herinrichting? Kan het college aangeven wanneer en op welke manier de bewoners betrokken worden bij de plannen?

Verkeerssituatie Winkelcentrum Hedeman

Sinds enige tijd is het winkelcentrum in de nieuwe wijk Hedeman op het Sluitersveld geopend. Bewoners geven aan erg tevreden te zijn over de functies en faciliteiten van het winkelcentrum. Echter, de afwikkeling van het verkeer rondom het winkelcentrum en de parkeerplaats laat nog wel iets te wensen over. De fractie van de PvdA heeft hierover de volgende vragen. Is het college bekend met de moeizame verkeers afwikkeling op drukke momenten rondom het winkelcentrum? Zo ja, heeft het college reeds initiatieven ontwikkeld om de verkeersafwikkeling soepeler te laten verlopen? Zo nee, is het college bereid zich van de situatie ter plekke op de hoogte te stellen? Is het college bereid om te onerzoeken, als dit niet al reeds gebeurd is, hoe een soepeler afwikkeling van het verkeer op genoemde locatie gerealiseerd kan worden?

De fractie van de PvdA
 

Archief
Terug naar vorige pagina